Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/webp/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" vani@chinmayamission.com
978-81-7597-351-0 5e0f20949fae110881f21818 A Manual of Self Unfoldment (मराठी) https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.products/5e0f20949fae110881f21818/images/5e1c34d2f814d263321b2130/5e1c34b6d2aee6632ceeedb6/webp/5e1c34b6d2aee6632ceeedb6.jpg

स्व-विकसनाची मार्गदर्शिका

कुठलीही तडजोड न करता वेदान्त निश्चितपणे सांगतो की माणूस स्वरूपतः परिपूर्ण आहे आणि म्हणून त्याच्यामध्ये अनंत सुप्त शक्ति दडलेल्या आहेत. आपल्या व्यक्तिमत्वात ज्या प्रमाणात आपण परिवर्तन आणू शकतो तितके यश आपल्याला मिळू शकते. 

गुरुदेव आपल्याला सुचवतात की - "सावकाशीने घाई करा" आणि स्वतःतील सुप्त व्यक्तिमत्व निराच्छादित करा.

S1002
in stock INR 150
Chinmaya Prakashan
1 1
Swami Tejomayananda Values to Enhance Life ms.blog_posts/5e6610573d53f82f56d15168/5e660ead8100b92fae71d8fd.png
Swami Tejomayananda How is Integration of Personality achieved? ms.blog_posts/5e6609e5c5ebdf7ebd95a5c5/5e660959dac1397f02b29fc5.jpg
Swami Tejomayananda Goals of Life - Decoded ms.blog_posts/5e63738b5f31325348ab41d5/5e66002ea260b735de2a45f4.jpg
Swami Tejomayananda Enjoying Challenges ms.blog_posts/5e2ff3c31cec645b1efdc00c/5e3516a278a1493a33962255.jpg
Swami Tejomayananda Worship ms.blog_posts/5e2fef61454d2364c185c68d/5e3516bfe5e6673a849d1332.jpg
Swami Tejomayananda Discovering Peace ms.blog_posts/5e2fd93364c6f7354baa2cc2/5e3516d878a1493a3396267b.jpg
Central Chinmaya Mission Trust At Every Breath, A Teaching. ms.blog_posts/5dbfe6573565bf2d5be1b177/5dbfe6913565bf2d5be1bacd.jpeg
Central Chinmaya Mission Trust What is Self-realization ms.blog_posts/5dbfe76c190d312d0c60c2c2/5dbfe7513565bf2d5be1da9e.jpeg
Swami Tejomayananda Prepare to Meditate ms.blog_posts/5dbbebb66484d431f69ece5f/5dbc018a2500bc0bb4b29b3b.jpg

A Manual of Self Unfoldment (मराठी)

SKU: S1002
₹150.0
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-351-0
Language: Marathi
Author: Swami Chinmayananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Self Development, Self Help,Motivation

Description of product

स्व-विकसनाची मार्गदर्शिका

कुठलीही तडजोड न करता वेदान्त निश्चितपणे सांगतो की माणूस स्वरूपतः परिपूर्ण आहे आणि म्हणून त्याच्यामध्ये अनंत सुप्त शक्ति दडलेल्या आहेत. आपल्या व्यक्तिमत्वात ज्या प्रमाणात आपण परिवर्तन आणू शकतो तितके यश आपल्याला मिळू शकते. 

गुरुदेव आपल्याला सुचवतात की - "सावकाशीने घाई करा" आणि स्वतःतील सुप्त व्यक्तिमत्व निराच्छादित करा.

User reviews

  0/5