Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/webp/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" vani@chinmayamission.com
978-81-7597-623-8 5e0f2058547075197c7eeaca Adarsh Jeevan (मराठी) https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.products/5e0f2058547075197c7eeaca/images/5e2eafce7e112823155af58b/5e2eafb851cdb923739109a0/webp/5e2eafb851cdb923739109a0.png

आपल्यापैकी प्रत्येकासाठी जीवन हा एक प्रवास आहे. त्यात सुख-दुःख देणाऱ्या घटना, प्रगती, सदिच्छा, आपल्याला जे जे मिळाले त्याबद्दल कृतज्ञतेचा भाव इत्यादि घटना अंतर्भूत असतात.

"आदर्श जीवन" हे अशा संस्कृत श्लोकांचे संकलन आहे ज्यात आपल्या जीवनातील घटनांचा समावेश आहे.

हे श्लोक, पूज्य गुरूजी, स्वामी तेजोमयानन्द यांनी स्वतः रचलेले व संगीतबद्ध केलेले आहेत. यात गेयता व वेदान्तिक ज्ञान यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण संमिश्रण आहे.

A1014
in stockINR 110
Chinmaya Prakashan
1 1
Swami Tejomayananda Values to Enhance Life ms.blog_posts/5e6610573d53f82f56d15168/5e660ead8100b92fae71d8fd.png
Swami Tejomayananda How is Integration of Personality achieved? ms.blog_posts/5e6609e5c5ebdf7ebd95a5c5/5e660959dac1397f02b29fc5.jpg
Swami Tejomayananda Goals of Life - Decoded ms.blog_posts/5e63738b5f31325348ab41d5/5e66002ea260b735de2a45f4.jpg
Swami Tejomayananda Enjoying Challenges ms.blog_posts/5e2ff3c31cec645b1efdc00c/5e3516a278a1493a33962255.jpg
Swami Tejomayananda Worship ms.blog_posts/5e2fef61454d2364c185c68d/5e3516bfe5e6673a849d1332.jpg
Swami Tejomayananda Discovering Peace ms.blog_posts/5e2fd93364c6f7354baa2cc2/5e3516d878a1493a3396267b.jpg
Central Chinmaya Mission Trust At Every Breath, A Teaching. ms.blog_posts/5dbfe6573565bf2d5be1b177/5dbfe6913565bf2d5be1bacd.jpeg
Central Chinmaya Mission Trust What is Self-realization ms.blog_posts/5dbfe76c190d312d0c60c2c2/5dbfe7513565bf2d5be1da9e.jpeg
Swami Tejomayananda Prepare to Meditate ms.blog_posts/5dbbebb66484d431f69ece5f/5dbc018a2500bc0bb4b29b3b.jpg
Adarsh Jeevan (मराठी)

Adarsh Jeevan (मराठी)

SKU: A1014
₹110.0
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-623-8
Language: Marathi
Author: Swami Tejomayananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Self Development, Self Help,Motivation

Description of product

आपल्यापैकी प्रत्येकासाठी जीवन हा एक प्रवास आहे. त्यात सुख-दुःख देणाऱ्या घटना, प्रगती, सदिच्छा, आपल्याला जे जे मिळाले त्याबद्दल कृतज्ञतेचा भाव इत्यादि घटना अंतर्भूत असतात.

"आदर्श जीवन" हे अशा संस्कृत श्लोकांचे संकलन आहे ज्यात आपल्या जीवनातील घटनांचा समावेश आहे.

हे श्लोक, पूज्य गुरूजी, स्वामी तेजोमयानन्द यांनी स्वतः रचलेले व संगीतबद्ध केलेले आहेत. यात गेयता व वेदान्तिक ज्ञान यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण संमिश्रण आहे.

User reviews

  0/5