Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/webp/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" vani@chinmayamission.com
978-81-7597-711-2 5e0f205c985d17192cf46d10 Dhyan Sadhana (मराठी) https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.products/5e0f205c985d17192cf46d10/images/5e2017cc84a1312b3b40e2f7/5e2017bece08c92ad7e3231a/webp/5e2017bece08c92ad7e3231a.jpg

मनाला कसे शांत करायचे?
मन कसे अवरायचे?
मनाला ताणतणावांपासून कसे मोकळे करायचे?
मनाला परम शांतिची व स्वानंदाची अनुभूति कशी मिळेल?
अपूर्णता व भयापासून मनाला कसे मुक्त करावे?

'ध्यान साधना' या पुस्तकात परमपूज्य स्वामी चिन्मयानंद या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतात व अशा सरळ सोप्या सहा साधना देतात की, नियमितपणे त्या साधना केल्या तर आपण मनोबंधनातून मुक्त होउ. प्रथमतः स्वामीजी शरीरजय सा मिळवावा हे सांगतात. त्यानंतर मंत्रोच्चार कसा करावा, शरीर व मनाकडे साक्षीभावने कसे पहावे, नकारात्मक भावना कशा कमी कराव्यात अणि सर्वात शेवटी शांत व परमानन्दस्वरूप, पूर्णत्वाच्या अवस्थेला कसे पोहोचावे याचे सुंदर वर्णन करतात.

[ Art of Contemplation ]

D1008
in stockINR 55
Chinmaya Prakashan
1 1
Swami Tejomayananda Values to Enhance Life ms.blog_posts/5e6610573d53f82f56d15168/5e660ead8100b92fae71d8fd.png
Swami Tejomayananda How is Integration of Personality achieved? ms.blog_posts/5e6609e5c5ebdf7ebd95a5c5/5e660959dac1397f02b29fc5.jpg
Swami Tejomayananda Goals of Life - Decoded ms.blog_posts/5e63738b5f31325348ab41d5/5e66002ea260b735de2a45f4.jpg
Swami Tejomayananda Enjoying Challenges ms.blog_posts/5e2ff3c31cec645b1efdc00c/5e3516a278a1493a33962255.jpg
Swami Tejomayananda Worship ms.blog_posts/5e2fef61454d2364c185c68d/5e3516bfe5e6673a849d1332.jpg
Swami Tejomayananda Discovering Peace ms.blog_posts/5e2fd93364c6f7354baa2cc2/5e3516d878a1493a3396267b.jpg
Central Chinmaya Mission Trust At Every Breath, A Teaching. ms.blog_posts/5dbfe6573565bf2d5be1b177/5dbfe6913565bf2d5be1bacd.jpeg
Central Chinmaya Mission Trust What is Self-realization ms.blog_posts/5dbfe76c190d312d0c60c2c2/5dbfe7513565bf2d5be1da9e.jpeg
Swami Tejomayananda Prepare to Meditate ms.blog_posts/5dbbebb66484d431f69ece5f/5dbc018a2500bc0bb4b29b3b.jpg
Dhyan Sadhana (मराठी)

Dhyan Sadhana (मराठी)

SKU: D1008
₹55.0
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-711-2
Language: Marathi
Author: Swami Chinmayananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Contemplation, Mindfulness, Yoga, Realisation

Description of product

मनाला कसे शांत करायचे?
मन कसे अवरायचे?
मनाला ताणतणावांपासून कसे मोकळे करायचे?
मनाला परम शांतिची व स्वानंदाची अनुभूति कशी मिळेल?
अपूर्णता व भयापासून मनाला कसे मुक्त करावे?

'ध्यान साधना' या पुस्तकात परमपूज्य स्वामी चिन्मयानंद या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतात व अशा सरळ सोप्या सहा साधना देतात की, नियमितपणे त्या साधना केल्या तर आपण मनोबंधनातून मुक्त होउ. प्रथमतः स्वामीजी शरीरजय सा मिळवावा हे सांगतात. त्यानंतर मंत्रोच्चार कसा करावा, शरीर व मनाकडे साक्षीभावने कसे पहावे, नकारात्मक भावना कशा कमी कराव्यात अणि सर्वात शेवटी शांत व परमानन्दस्वरूप, पूर्णत्वाच्या अवस्थेला कसे पोहोचावे याचे सुंदर वर्णन करतात.

[ Art of Contemplation ]

User reviews

  0/5