Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/webp/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" vani@chinmayamission.com
5e0f205be9b7fb1976837414 Drig Drishya Viveka (मराठी) https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.products/5e0f205be9b7fb1976837414/images/5e20180ed6d3652b41cf1bbf/5e2017ff70287b2ad3eb9336/webp/5e2017ff70287b2ad3eb9336.jpg

एक मनुष्य पदपथावरून चालत असताना अचानक घसरतो आणि त्याच्या सावलीवरून एक अवजड वाहन गेलेले पाहुन स्वतःच मृत झाला आहे असे समजून शोकमग्न होतो. ही घटना म्हणजे निश्चितपणे समजुतीचा घोटाळा आहे. आपल्या बाबतीत सुद्धा द्रष्टा (आत्मा) आणि दृश्य (देह) एकच असल्यासारखे वाटतात. आपणास वाटते की 'आपण देह आहोत' आणि परिणामी आपण दुःखी होतो. 

आदि शंकराचार्य "दृग्दृष्य विवेक" या ग्रन्थाद्वारे "आपण कोण आहोत" हे निश्चित करण्यासाठी आपल्याला मदत करतात आणि आपले खरे बिनशर्त आनंदाचे स्वरुप आपणास ओळखण्यासाठी तसेच सर्व दुःखांचे सर्वकाळ सर्वप्रकारे परिमार्जन करण्यासाठी ध्यान कसे करावे याचे मार्गदर्शन करतात.

पूज्य स्वामी तेजोमयानन्दांचे भाष्य वरील कृती स्पष्ट करण्यास मदत करते आणि आनंदाच्या अनुभवास संपन्न करते.

D1004
in stockINR 120
Chinmaya Prakashan
1 1
Swami Tejomayananda Values to Enhance Life ms.blog_posts/5e6610573d53f82f56d15168/5e660ead8100b92fae71d8fd.png
Swami Tejomayananda How is Integration of Personality achieved? ms.blog_posts/5e6609e5c5ebdf7ebd95a5c5/5e660959dac1397f02b29fc5.jpg
Swami Tejomayananda Goals of Life - Decoded ms.blog_posts/5e63738b5f31325348ab41d5/5e66002ea260b735de2a45f4.jpg
Swami Tejomayananda Enjoying Challenges ms.blog_posts/5e2ff3c31cec645b1efdc00c/5e3516a278a1493a33962255.jpg
Swami Tejomayananda Worship ms.blog_posts/5e2fef61454d2364c185c68d/5e3516bfe5e6673a849d1332.jpg
Swami Tejomayananda Discovering Peace ms.blog_posts/5e2fd93364c6f7354baa2cc2/5e3516d878a1493a3396267b.jpg
Central Chinmaya Mission Trust At Every Breath, A Teaching. ms.blog_posts/5dbfe6573565bf2d5be1b177/5dbfe6913565bf2d5be1bacd.jpeg
Central Chinmaya Mission Trust What is Self-realization ms.blog_posts/5dbfe76c190d312d0c60c2c2/5dbfe7513565bf2d5be1da9e.jpeg
Swami Tejomayananda Prepare to Meditate ms.blog_posts/5dbbebb66484d431f69ece5f/5dbc018a2500bc0bb4b29b3b.jpg
Drig Drishya Viveka (मराठी)

Drig Drishya Viveka (मराठी)

SKU: D1004
₹120.0
Publisher: Chinmaya Prakashan
Language: Marathi
Author: Swami Tejomayananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Spirituality, Spiritual Knowledge, Philosophy, Awakening

Description of product

एक मनुष्य पदपथावरून चालत असताना अचानक घसरतो आणि त्याच्या सावलीवरून एक अवजड वाहन गेलेले पाहुन स्वतःच मृत झाला आहे असे समजून शोकमग्न होतो. ही घटना म्हणजे निश्चितपणे समजुतीचा घोटाळा आहे. आपल्या बाबतीत सुद्धा द्रष्टा (आत्मा) आणि दृश्य (देह) एकच असल्यासारखे वाटतात. आपणास वाटते की 'आपण देह आहोत' आणि परिणामी आपण दुःखी होतो. 

आदि शंकराचार्य "दृग्दृष्य विवेक" या ग्रन्थाद्वारे "आपण कोण आहोत" हे निश्चित करण्यासाठी आपल्याला मदत करतात आणि आपले खरे बिनशर्त आनंदाचे स्वरुप आपणास ओळखण्यासाठी तसेच सर्व दुःखांचे सर्वकाळ सर्वप्रकारे परिमार्जन करण्यासाठी ध्यान कसे करावे याचे मार्गदर्शन करतात.

पूज्य स्वामी तेजोमयानन्दांचे भाष्य वरील कृती स्पष्ट करण्यास मदत करते आणि आनंदाच्या अनुभवास संपन्न करते.

User reviews

  0/5