Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/webp/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" vani@chinmayamission.com
978-81-7597-250-6 5e0f20c9547075197c7f12d5 Hastamalaka Stotram (मराठी) https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.products/5e0f20c9547075197c7f12d5/images/5e2e82c51b1f47492f5be935/5e2e829275090148e4080380/webp/5e2e829275090148e4080380.png

हस्तामलकाचार्य हे भगवान शंकराचार्यांच्या प्रमुख शिष्यांपैकी एक. त्यांना वाणीचे वरदान होते - परंतु आयुष्याच्या प्रारंभी जगाची असत्यता लक्षात आल्यामुळे त्यांनी मौन राहण्याचे ठरवले. 

भगवान शंकराचार्यांची भेट होऊन त्यांनी हस्तामलकांची सत्यता ओळखेपर्यंत बाकी सर्वांना ते मूक आहेत असे वाटत होते. शंकराचार्यांनी त्यांना त्यांचा परिचय विचारल्यावर त्यांनी जे उत्तर दिले ते म्हणजे हे स्तोत्र.

H1006
out of stock INR 30
Chinmaya Prakashan
1 1
Swami Tejomayananda Values to Enhance Life ms.blog_posts/5e6610573d53f82f56d15168/5e660ead8100b92fae71d8fd.png
Swami Tejomayananda How is Integration of Personality achieved? ms.blog_posts/5e6609e5c5ebdf7ebd95a5c5/5e660959dac1397f02b29fc5.jpg
Swami Tejomayananda Goals of Life - Decoded ms.blog_posts/5e63738b5f31325348ab41d5/5e66002ea260b735de2a45f4.jpg
Swami Tejomayananda Enjoying Challenges ms.blog_posts/5e2ff3c31cec645b1efdc00c/5e3516a278a1493a33962255.jpg
Swami Tejomayananda Worship ms.blog_posts/5e2fef61454d2364c185c68d/5e3516bfe5e6673a849d1332.jpg
Swami Tejomayananda Discovering Peace ms.blog_posts/5e2fd93364c6f7354baa2cc2/5e3516d878a1493a3396267b.jpg
Central Chinmaya Mission Trust At Every Breath, A Teaching. ms.blog_posts/5dbfe6573565bf2d5be1b177/5dbfe6913565bf2d5be1bacd.jpeg
Central Chinmaya Mission Trust What is Self-realization ms.blog_posts/5dbfe76c190d312d0c60c2c2/5dbfe7513565bf2d5be1da9e.jpeg
Swami Tejomayananda Prepare to Meditate ms.blog_posts/5dbbebb66484d431f69ece5f/5dbc018a2500bc0bb4b29b3b.jpg
Hastamalaka Stotram (मराठी)

Hastamalaka Stotram (मराठी)

SKU: H1006
₹30.0
Sold Out
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-250-6
Language: Marathi
Author: Swami Purushottamananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Spirituality, Spiritual Knowledge, Philosophy, Awakening

Description of product

हस्तामलकाचार्य हे भगवान शंकराचार्यांच्या प्रमुख शिष्यांपैकी एक. त्यांना वाणीचे वरदान होते - परंतु आयुष्याच्या प्रारंभी जगाची असत्यता लक्षात आल्यामुळे त्यांनी मौन राहण्याचे ठरवले. 

भगवान शंकराचार्यांची भेट होऊन त्यांनी हस्तामलकांची सत्यता ओळखेपर्यंत बाकी सर्वांना ते मूक आहेत असे वाटत होते. शंकराचार्यांनी त्यांना त्यांचा परिचय विचारल्यावर त्यांनी जे उत्तर दिले ते म्हणजे हे स्तोत्र.

User reviews

  0/5