Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/webp/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" vani@chinmayamission.com
978-81-7597-047-2 5e0f20d2547075197c7f1610 Jnanasaar (मराठी) https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.products/5e0f20d2547075197c7f1610/images/5e1c4a19207fda166fd943e7/5e1c4a0bdebd7e161bdbbc10/webp/5e1c4a0bdebd7e161bdbbc10.png

पूज्य गुरुजींनी, आपल्या अध्ययनातून व वेदान्ताच्या माननातून वेचलेल्या ज्ञानावर आधारित उपनिषदातील विचारांचे सार या १८ श्लोकांत प्रगट केले आहे. त्यात त्यांनी बंधनात टाकणाऱ्या चुकीच्या धारणा दाखवून दिल्या आहेत व त्यावरील उपाय म्हणून मोक्ष मिळवण्याचा मार्ग दर्शवला आहे.

J1003
in stockINR 26
Chinmaya Prakashan
1 1
Swami Tejomayananda Values to Enhance Life ms.blog_posts/5e6610573d53f82f56d15168/5e660ead8100b92fae71d8fd.png
Swami Tejomayananda How is Integration of Personality achieved? ms.blog_posts/5e6609e5c5ebdf7ebd95a5c5/5e660959dac1397f02b29fc5.jpg
Swami Tejomayananda Goals of Life - Decoded ms.blog_posts/5e63738b5f31325348ab41d5/5e66002ea260b735de2a45f4.jpg
Swami Tejomayananda Enjoying Challenges ms.blog_posts/5e2ff3c31cec645b1efdc00c/5e3516a278a1493a33962255.jpg
Swami Tejomayananda Worship ms.blog_posts/5e2fef61454d2364c185c68d/5e3516bfe5e6673a849d1332.jpg
Swami Tejomayananda Discovering Peace ms.blog_posts/5e2fd93364c6f7354baa2cc2/5e3516d878a1493a3396267b.jpg
Central Chinmaya Mission Trust At Every Breath, A Teaching. ms.blog_posts/5dbfe6573565bf2d5be1b177/5dbfe6913565bf2d5be1bacd.jpeg
Central Chinmaya Mission Trust What is Self-realization ms.blog_posts/5dbfe76c190d312d0c60c2c2/5dbfe7513565bf2d5be1da9e.jpeg
Swami Tejomayananda Prepare to Meditate ms.blog_posts/5dbbebb66484d431f69ece5f/5dbc018a2500bc0bb4b29b3b.jpg
Jnanasaar (मराठी)

Jnanasaar (मराठी)

SKU: J1003
₹26.0
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-047-2
Language: Marathi
Author: Swami Tejomayananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Spirituality, Spiritual Knowledge, Philosophy, Awakening

Description of product

पूज्य गुरुजींनी, आपल्या अध्ययनातून व वेदान्ताच्या माननातून वेचलेल्या ज्ञानावर आधारित उपनिषदातील विचारांचे सार या १८ श्लोकांत प्रगट केले आहे. त्यात त्यांनी बंधनात टाकणाऱ्या चुकीच्या धारणा दाखवून दिल्या आहेत व त्यावरील उपाय म्हणून मोक्ष मिळवण्याचा मार्ग दर्शवला आहे.

User reviews

  0/5