Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 //d2pyicwmjx3wii.cloudfront.net/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/webp/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" vani@chinmayamission.com
978-81-7597-463-0 5e0f20d8e9b7fb1976839e38 Kathopanishad (मराठी) //d2pyicwmjx3wii.cloudfront.net/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.products/5e0f20d8e9b7fb1976839e38/images/5e16fd088490093af9a772b1/5e16fcfb8490093af9a77116/webp/5e16fcfb8490093af9a77116.jpg

दहा अभिजात 'उपनिषदां' पैकी 'कठोपनिषद' हे बहुधा सर्वात सुबोध उपनिषद आहे.

कठोपनिषदांत ब्रह्मविद्येचे सर्वांत स्पष्ट आणि सुबोध वर्णन सापडते; आणि इतर सर्व उपनिषदांत 'उपासनाविभागची' प्रमुख मूळ विषयाशी अभावितपणे जशी गुंतवण झालेली आहे त्याप्रमाणे या उपनिषदात झालेली नसल्यामुळे विषयविभाग क्लिष्ट झालेला नाही.

या पुस्तकाला परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंदांचे सद्गुरु स्वामी तपोवनजी महाराज यांचा "दिव्यसंदेश" लाभल्यामुळे साधकांना ब्रह्मविद्येच्या विषयाची व ज्ञान सधनेची, जीवनाचे लक्ष गाठण्याच्या दृष्टीने, विशेष तोंडओळख झालेली आहे. त्यामुळे हा ग्रन्थ अधिक वाचनीय व मननीय ठरला आहे.

K1002
in stock INR 225
Chinmaya Prakashan
1 1

Kathopanishad (मराठी)

SKU: K1002
₹225
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-463-0
Language: Marathi
Author: Swami Chinmayananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Spiritiality, Spiritual Knowledge, Philosophy, Awakening

Description of product

दहा अभिजात 'उपनिषदां' पैकी 'कठोपनिषद' हे बहुधा सर्वात सुबोध उपनिषद आहे.

कठोपनिषदांत ब्रह्मविद्येचे सर्वांत स्पष्ट आणि सुबोध वर्णन सापडते; आणि इतर सर्व उपनिषदांत 'उपासनाविभागची' प्रमुख मूळ विषयाशी अभावितपणे जशी गुंतवण झालेली आहे त्याप्रमाणे या उपनिषदात झालेली नसल्यामुळे विषयविभाग क्लिष्ट झालेला नाही.

या पुस्तकाला परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंदांचे सद्गुरु स्वामी तपोवनजी महाराज यांचा "दिव्यसंदेश" लाभल्यामुळे साधकांना ब्रह्मविद्येच्या विषयाची व ज्ञान सधनेची, जीवनाचे लक्ष गाठण्याच्या दृष्टीने, विशेष तोंडओळख झालेली आहे. त्यामुळे हा ग्रन्थ अधिक वाचनीय व मननीय ठरला आहे.

User reviews

  0/5