Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 https://eshop.chinmayamission.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" [email protected]
978-81-7597-407-4 5e0f20ac70aa8f0882370925 Manasa Bhakti Sutra (मराठी) https://eshop.chinmayamission.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.products/5e0f20ac70aa8f0882370925/images/5e33e4564ec94520fc25ce48/5e33e3f6bd458920b4b7af2b/5e33e3f6bd458920b4b7af2b.png

पूज्य गुरूजी स्वामी तेजोमयानन्द यांची "श्री रामचरित मानसा" वरील प्रवचने सुप्रसिद्ध आहेत. त्या अंतर्गत असलेले अनेक विषय गुरूजी अगदी बारकाईने स्पष्ट करतात व भक्तिरसाची वर्षा करतात. 

संपूर्ण श्री रामचरित मनसातील भक्ति ह्या अठरा सुत्रातून प्रकट करून गुरुजींनी भक्त साधकांवर मोठाच अनुग्रह केला आहे. अठरा सूत्रे लक्षात राहिली की संपूर्ण "श्री रामचरित मानस" लक्षात येते व लक्ष्याप्रत नेते. 

अशा रीतीने "लाक्षा" पासून "लक्ष्या" प्रत नेणारा हा दर्शनी लहान असला तरी महान असणारा ग्रंथ आपल्या ग्रंथालयात हवाच हवा.

M1008
in stockINR 120
Chinmaya Prakashan
1 1
Manasa Bhakti Sutra (मराठी)

Manasa Bhakti Sutra (मराठी)

SKU: M1008
₹120
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-407-4
Language: Marathi
Author: Swami Tejomayananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Bhakti,Love, Hindu Culture,Hinduism
SHARE PRODUCT

Description of product

पूज्य गुरूजी स्वामी तेजोमयानन्द यांची "श्री रामचरित मानसा" वरील प्रवचने सुप्रसिद्ध आहेत. त्या अंतर्गत असलेले अनेक विषय गुरूजी अगदी बारकाईने स्पष्ट करतात व भक्तिरसाची वर्षा करतात. 

संपूर्ण श्री रामचरित मनसातील भक्ति ह्या अठरा सुत्रातून प्रकट करून गुरुजींनी भक्त साधकांवर मोठाच अनुग्रह केला आहे. अठरा सूत्रे लक्षात राहिली की संपूर्ण "श्री रामचरित मानस" लक्षात येते व लक्ष्याप्रत नेते. 

अशा रीतीने "लाक्षा" पासून "लक्ष्या" प्रत नेणारा हा दर्शनी लहान असला तरी महान असणारा ग्रंथ आपल्या ग्रंथालयात हवाच हवा.

User reviews

  0/5