Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 https://eshop.chinmayamission.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" [email protected]
978-81-7597-324-4 5e0f20abffd0fa08cebc96eb Mani Ratna Mala (मराठी) https://eshop.chinmayamission.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.products/5e0f20abffd0fa08cebc96eb/images/5e1d7af8e143ad5e370f627e/5e1d7ae7e143ad5e370f60b2/5e1d7ae7e143ad5e370f60b2.jpg

आदिशंकराचार्य विरचित मणिरत्नमाला ज्ञान-भक्तियुक्त असून साधकांना भवसागर पार करण्यासाठी मार्गदर्शक ग्रन्थ आहे. 

परम पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमानन्दजींनी संत वाङ्ग्मयाच्या आधारे ते ज्ञान साधकांना अधिक सुलभ व सुगम केले आहे.

मणिरत्न धारण करणारी व्यक्ति धनवान समजली जाते. पण आत्मज्ञानरूपी प्रकाश हृदयात प्रकट होणे ही खरी श्रीमंती आहे. ती प्राप्त होण्यासाठी आवश्यक असलेली संपदा ह्या ग्रंथात प्रश्नोत्तर रुपात सांगितली आहे. 

M1006
in stock INR 105
Chinmaya Prakashan
1 1

Mani Ratna Mala (मराठी)

SKU: M1006
₹105
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-324-4
Language: Marathi
Author: Swami Purushottamananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Spirituality, Spiritual Knowledge, Philosophy, Awakening
SHARE PRODUCT

Description of product

आदिशंकराचार्य विरचित मणिरत्नमाला ज्ञान-भक्तियुक्त असून साधकांना भवसागर पार करण्यासाठी मार्गदर्शक ग्रन्थ आहे. 

परम पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमानन्दजींनी संत वाङ्ग्मयाच्या आधारे ते ज्ञान साधकांना अधिक सुलभ व सुगम केले आहे.

मणिरत्न धारण करणारी व्यक्ति धनवान समजली जाते. पण आत्मज्ञानरूपी प्रकाश हृदयात प्रकट होणे ही खरी श्रीमंती आहे. ती प्राप्त होण्यासाठी आवश्यक असलेली संपदा ह्या ग्रंथात प्रश्नोत्तर रुपात सांगितली आहे. 

User reviews

  0/5