Prashnopanishad (मराठी)

SKU: P1002
₹68
Sold Out
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-393-0
Language: Marathi
Author: Swami Chinmayananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Spiritiality, Spiritual Knowledge, Philosophy, Awakening

Description of product

या उपनिषदचे आचार्य ऋषि पिप्पलाद हे आहेत. सहा शिष्य सहा वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी त्यांच्याकडे येतात व आपल्या शंकांचे निरसन करण्याची प्रार्थना करतात. वरवर असंबंद्ध वाटणाऱ्या या प्रश्नांच्या क्रमामधून वेदान्त साधकांसाठी एक संदेश दिला आहे.

User reviews

  0/5