Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/webp/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" vani@chinmayamission.com
978-81-7597-472-2 5e0f2095e9b7fb1976838707 Sadachara (मराठी) https://cdn1.storehippo.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.products/5e0f2095e9b7fb1976838707/images/5e1c33d4e1830062e77d5eaf/5e1c33c0d1618162e2cd11cb/webp/5e1c33c0d1618162e2cd11cb.jpg

सदाचार ग्रंथात श्री आद्य शंकराचार्यांनी ५४ श्लोकांमध्ये आत्मज्ञ सत्पुरुषाचा आचार कसा असतो व मुमुक्ष जिज्ञासु साधकांचे त्यानुसार आचरण कसे असावे याबद्दल मार्मिक विवेचन केले आहे.

ग्रन्थरंभी, या ग्रंथाचे प्रयोजन "योग्यांची ज्ञानसिद्धि" आहे हे स्पष्ट करून उपसंहार करताना, "या सदाचार ग्रंथाचे जे साधक नित्य अनुसंधान करतील ते जन्ममरणरूपी संसारसागरातून मुक्त होतील" अशी ग्वाही ही आचार्यांनी दिलेली आहे.

असा हा प्रासादिक ग्रंथ मूळ संस्कृत भाषेत असल्यामुळे, परम पूज्य स्वामीजी हे सुलभ गद्य विवेचन, मराठी भाषिक साधकांना साधनेसाठी व सिद्धांना आत्मचिन्तनाने स्वानंदी रंगून राहण्यासाठी उपयुक्त आहे.

S1009
in stockINR 70
Chinmaya Prakashan
1 1
Swami Tejomayananda Values to Enhance Life ms.blog_posts/5e6610573d53f82f56d15168/5e660ead8100b92fae71d8fd.png
Swami Tejomayananda How is Integration of Personality achieved? ms.blog_posts/5e6609e5c5ebdf7ebd95a5c5/5e660959dac1397f02b29fc5.jpg
Swami Tejomayananda Goals of Life - Decoded ms.blog_posts/5e63738b5f31325348ab41d5/5e66002ea260b735de2a45f4.jpg
Swami Tejomayananda Enjoying Challenges ms.blog_posts/5e2ff3c31cec645b1efdc00c/5e3516a278a1493a33962255.jpg
Swami Tejomayananda Worship ms.blog_posts/5e2fef61454d2364c185c68d/5e3516bfe5e6673a849d1332.jpg
Swami Tejomayananda Discovering Peace ms.blog_posts/5e2fd93364c6f7354baa2cc2/5e3516d878a1493a3396267b.jpg
Central Chinmaya Mission Trust At Every Breath, A Teaching. ms.blog_posts/5dbfe6573565bf2d5be1b177/5dbfe6913565bf2d5be1bacd.jpeg
Central Chinmaya Mission Trust What is Self-realization ms.blog_posts/5dbfe76c190d312d0c60c2c2/5dbfe7513565bf2d5be1da9e.jpeg
Swami Tejomayananda Prepare to Meditate ms.blog_posts/5dbbebb66484d431f69ece5f/5dbc018a2500bc0bb4b29b3b.jpg
Sadachara (मराठी)

Sadachara (मराठी)

SKU: S1009
₹70.0
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-472-2
Language: Marathi
Author: Swami Purushottamananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Self Development, Self Help,Motivation

Description of product

सदाचार ग्रंथात श्री आद्य शंकराचार्यांनी ५४ श्लोकांमध्ये आत्मज्ञ सत्पुरुषाचा आचार कसा असतो व मुमुक्ष जिज्ञासु साधकांचे त्यानुसार आचरण कसे असावे याबद्दल मार्मिक विवेचन केले आहे.

ग्रन्थरंभी, या ग्रंथाचे प्रयोजन "योग्यांची ज्ञानसिद्धि" आहे हे स्पष्ट करून उपसंहार करताना, "या सदाचार ग्रंथाचे जे साधक नित्य अनुसंधान करतील ते जन्ममरणरूपी संसारसागरातून मुक्त होतील" अशी ग्वाही ही आचार्यांनी दिलेली आहे.

असा हा प्रासादिक ग्रंथ मूळ संस्कृत भाषेत असल्यामुळे, परम पूज्य स्वामीजी हे सुलभ गद्य विवेचन, मराठी भाषिक साधकांना साधनेसाठी व सिद्धांना आत्मचिन्तनाने स्वानंदी रंगून राहण्यासाठी उपयुक्त आहे.

User reviews

  0/5