Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 https://eshop.chinmayamission.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" [email protected]
978-81-7597-192-9 5e0f1d9f985d17192cf3cc2e Shrimad Bhagavad Geeta (मराठी) https://eshop.chinmayamission.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.products/5e0f1d9f985d17192cf3cc2e/images/5e62296cd82a3c4025830a92/5e622931daa2fe402b3e39b6/5e622931daa2fe402b3e39b6.png

स्वामी चिन्मयानन्द म्हणजे कुणी एक व्यक्ति नव्हती, तर एक संस्था होती; खरे तर एक विश्वभ्रमन्ति करणारे वैश्विक विद्यापीठच होते !

सर्व प्रकारच्या प्रवास मार्गांचा अवलंब करून संपूर्ण जगभरातील जनतेपर्यंत पोहचून त्यांच्या हृदयी शास्त्रग्रंथातील ज्ञान सतत रुजविण्याचे कार्य त्यांनी केले.

अशाप्रकारे कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग व ज्ञानयोग यांच्या द्वारा आध्यात्मिक प्रगतिपथावरील उन्नतीच्या पायऱ्या ते सहज व सुलभ पद्धतिने विवरण करून सांगत.

(The Holy Gita)

S1006
in stock INR 600
Chinmaya Prakashan
1 1

Shrimad Bhagavad Geeta (मराठी)

SKU: S1006
₹600
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-192-9
Language: Marathi
Author: Swami Chinmayananda
Binding: Hardbound
Tags:
  • Geeta, Vedanta, Spirituality
SHARE PRODUCT

Description of product

स्वामी चिन्मयानन्द म्हणजे कुणी एक व्यक्ति नव्हती, तर एक संस्था होती; खरे तर एक विश्वभ्रमन्ति करणारे वैश्विक विद्यापीठच होते !

सर्व प्रकारच्या प्रवास मार्गांचा अवलंब करून संपूर्ण जगभरातील जनतेपर्यंत पोहचून त्यांच्या हृदयी शास्त्रग्रंथातील ज्ञान सतत रुजविण्याचे कार्य त्यांनी केले.

अशाप्रकारे कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग व ज्ञानयोग यांच्या द्वारा आध्यात्मिक प्रगतिपथावरील उन्नतीच्या पायऱ्या ते सहज व सुलभ पद्धतिने विवरण करून सांगत.

(The Holy Gita)

User reviews

  0/5