Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 https://eshop.chinmayamission.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" [email protected]
611e77d8dd616168e637dbe8 Shrimad Bhagavad Gita - (मराठी) - Chapter 2 https://eshop.chinmayamission.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/611e76d7794a9068aaff733a/geeta-chapter-2-front.png

ज्ञानद्वारे अनुभूति

भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायाला "सर्वात्मक उपदेशाचे सार" असे म्हणता येईल. याचा प्रारंभ, अर्जुनाची भगवंतांना सम्पूर्ण शरणागती, या प्रसंगाने होतो. उपाययोजना जाणणारे व तर्कशुद्ध विचाराचे भगवान श्रीकृष्ण, तत्वज्ञानामधील विचारांच्या तर्काची व्याख्या करतात आणि त्यानंतर भगवंतांकडे घेऊन जाणाऱ्या कर्मयोग, भक्तियोग व संन्यासयोग या वेगवेगळ्या मार्गांचे संक्षिप्त चित्र उभे करतात. या विवेचनाद्वारे ते भगवद्गीतेतील सम्पूर्ण विषयांचा विस्तृत आढावा घेतात.

हा अध्याय म्हणजे सम्पूर्ण भगवद्गीतेच्या मांडणीची रूपरेखा आहे.  

G1003
in stock INR 115
Chinmaya Prakashan
1 1

Shrimad Bhagavad Gita - (मराठी) - Chapter 2

SKU: G1003
₹115
Publisher: Chinmaya Prakashan
Language: Marathi
Author: Swami Chinmayananda
Binding: Paperback
SHARE PRODUCT

Description of product

ज्ञानद्वारे अनुभूति

भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायाला "सर्वात्मक उपदेशाचे सार" असे म्हणता येईल. याचा प्रारंभ, अर्जुनाची भगवंतांना सम्पूर्ण शरणागती, या प्रसंगाने होतो. उपाययोजना जाणणारे व तर्कशुद्ध विचाराचे भगवान श्रीकृष्ण, तत्वज्ञानामधील विचारांच्या तर्काची व्याख्या करतात आणि त्यानंतर भगवंतांकडे घेऊन जाणाऱ्या कर्मयोग, भक्तियोग व संन्यासयोग या वेगवेगळ्या मार्गांचे संक्षिप्त चित्र उभे करतात. या विवेचनाद्वारे ते भगवद्गीतेतील सम्पूर्ण विषयांचा विस्तृत आढावा घेतात.

हा अध्याय म्हणजे सम्पूर्ण भगवद्गीतेच्या मांडणीची रूपरेखा आहे.  

User reviews

  0/5