Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 https://eshop.chinmayamission.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" [email protected]
627cdc4bbacab70a0c17240b Shrimad Bhagavad Gita - (मराठी) - Chapter 15 https://eshop.chinmayamission.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/627cdb6373661e09c4d1cb3e/geeta-chp-15-m-front-png.png

भगवद्गीतेचा पंधरावा अध्याय केवळ वीस श्लोकांचा आहे. तो सर्वात लहान आहे, परंतु तरीही, त्यातील श्लोक वेदान्ताच्या दृष्टीचा सम्पूर्ण सारांश स्पष्ट करतात.

मुळे वर व फांद्या खाली आशा उलट्या वृक्षाच्या रुपकाचा उपयोग करुन भगवान श्रीकृष्ण जगाच्या खऱ्या स्वरुपाचे वर्णन करण्यास प्रारंभ करतात. अशा प्रकारे, पाया घातल्यानंतर भगवान पुढे व्यष्टि आत्म्याचे - जीवाचे - स्वरुप दाखवून देतात. विचारांचे हेच सूत्र पुढे चालू ठेवीत ईश्वराचे स्वरुप दाखवून देतात. अशा प्रकारे प्रत्येक घटकाची उकल केल्यानंतर भगवान ह्या तिघांमध्ये असलेला संबंध प्रस्थापित करतात व सर्वांची सांगड घालतात.

अशा प्रकारे पंधरावा अध्याय पद्धतशीरपणे काही सोप्या वाटणाऱ्या पण महत्वाच्या प्रश्नांची तत्वज्ञानाच्या साधकास आवश्यक असणारी स्पष्टिकरणे देतो.

G1016
in stock INR 65
Chinmaya Prakashan
1 1

Shrimad Bhagavad Gita - (मराठी) - Chapter 15

SKU: G1016
₹65
Publisher: Chinmaya Prakashan
Language: Marathi
Author: Swami Chinmayananda
Binding: Paperback
SHARE PRODUCT

Description of product

भगवद्गीतेचा पंधरावा अध्याय केवळ वीस श्लोकांचा आहे. तो सर्वात लहान आहे, परंतु तरीही, त्यातील श्लोक वेदान्ताच्या दृष्टीचा सम्पूर्ण सारांश स्पष्ट करतात.

मुळे वर व फांद्या खाली आशा उलट्या वृक्षाच्या रुपकाचा उपयोग करुन भगवान श्रीकृष्ण जगाच्या खऱ्या स्वरुपाचे वर्णन करण्यास प्रारंभ करतात. अशा प्रकारे, पाया घातल्यानंतर भगवान पुढे व्यष्टि आत्म्याचे - जीवाचे - स्वरुप दाखवून देतात. विचारांचे हेच सूत्र पुढे चालू ठेवीत ईश्वराचे स्वरुप दाखवून देतात. अशा प्रकारे प्रत्येक घटकाची उकल केल्यानंतर भगवान ह्या तिघांमध्ये असलेला संबंध प्रस्थापित करतात व सर्वांची सांगड घालतात.

अशा प्रकारे पंधरावा अध्याय पद्धतशीरपणे काही सोप्या वाटणाऱ्या पण महत्वाच्या प्रश्नांची तत्वज्ञानाच्या साधकास आवश्यक असणारी स्पष्टिकरणे देतो.

User reviews

  0/5