Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072 Mumbai IN
Chinmaya Vani
Sandeepany Sadhanalaya, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai Mumbai, IN
+912228034980 https://eshop.chinmayamission.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.settings/5256837ccc4abf1d39000001/5dfcbe7b071dac2b322db8ab-480x480.png" [email protected]
978-81-7597-720-4 5e0f205c985d17192cf46d3e Dhanyashtakam (मराठी) https://eshop.chinmayamission.com/s/5d76112ff04e0a38c1aea158/ms.products/5e0f205c985d17192cf46d3e/images/5e2017a8ce08c92ad7e32125/5e20179270287b2ad3eb8755/5e20179270287b2ad3eb8755.jpg

फक्त शरीरस्वास्थ्य वा संपत्तिने मनुष्य धन्य होतो का? यश व कीर्ति आपल्याला कृतकृत्यता देतात का? आपली सांसारिक कर्तव्ये पार पाडून आयुष्य मजेत जगण्याने धन्यता मिळते का?

आदि शंकराचार्यरचित धन्याष्टक आपल्याला शिकवते की अनंत आनंदस्वरूपाशी आपले एकत्व जाणल्यानेच आपण खऱ्या अर्थाने धन्य होतो.

पूज्य स्वामी तेजोमयानंदजींची धन्याष्टकावरील रसाळ व्याख्या आपल्याला सत्संगाद्वारे परमानंदाची स्थिती अनुभविण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यास प्रेरणा देते. 

D1009
in stock INR 45
Chinmaya Prakashan
1 1

Dhanyashtakam (मराठी)

SKU: D1009
₹45
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-720-4
Language: Marathi
Author: Swami Tejomayananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Spirituality, Spiritual Knowledge, Philosophy, Awakening
SHARE PRODUCT

Description of product

फक्त शरीरस्वास्थ्य वा संपत्तिने मनुष्य धन्य होतो का? यश व कीर्ति आपल्याला कृतकृत्यता देतात का? आपली सांसारिक कर्तव्ये पार पाडून आयुष्य मजेत जगण्याने धन्यता मिळते का?

आदि शंकराचार्यरचित धन्याष्टक आपल्याला शिकवते की अनंत आनंदस्वरूपाशी आपले एकत्व जाणल्यानेच आपण खऱ्या अर्थाने धन्य होतो.

पूज्य स्वामी तेजोमयानंदजींची धन्याष्टकावरील रसाळ व्याख्या आपल्याला सत्संगाद्वारे परमानंदाची स्थिती अनुभविण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यास प्रेरणा देते. 

User reviews

  0/5