Kshama Yachana (मराठी)

Kshama Yachana (मराठी)

SKU: K1006
₹35
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-532-3
Language: Marathi
Author: Swami Chinmayananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Self Development, Self Help,Motivation

Description of product

परमेश्वराची स्तुति अनेक प्रकारे करता येते. त्यापैकी एक म्हणजे दीनभावाने केलेली स्तुती. साधक स्वतःला दीन-हीन समजून स्वतःचे अपराध आठवून परमेश्वराच्या करुणेला आवाहन करतो, असा भाव असलेले हे स्तोत्र.

[Forgive Me]

User reviews

  0/5