Purushasooktam (मराठी)

SKU: P1003
₹45
Publisher: Chinmaya Prakashan
ISBN: 978-81-7597-251-3
Language: Marathi
Author: Swami Chinmayananda
Binding: Paperback
Tags:
  • Spirituality, Spiritual Knowledge, Philosophy, Awakening

Description of product

"पुरुष सूक्तम" हे अनन्त सत्यतत्त्वाची त्याच्या सृजनतेच्या वर्णनाद्वारे केलेली स्तुति आहे. ऋग्वेदामधील हे अतिशय प्रसिद्द सूक्त आहे. भक्तांकडून हे नेहमी म्हटले जाते.

User reviews

  0/5